VT-6300B

Giá: 1.400.000 VNĐ
Giá: 840.000 VNĐ
Số lượng:

IR PAN/TILT CAMERA
IP 1.3 Megapixel Resolution
- ONVIF, H.264
SD card, Plug & Play
- Talk two way, Push Message
- 11 pcs Infrared LED Ø5. Max IR distance: 10-15m.

Sản phẩm liên quan