VT-6300A

Giá: 1.230.000 VNĐ
Giá: 739.000 VNĐ
Số lượng:

IR PAN/TILT CAMERA
IP 1.0 Megapixel Resolution
ONVIF, H.264
SD card, Plug & Play
- Talk two way, Push Message
11 pcs Infrared LED Ø5. Max IR distance: 10-15m.

Sản phẩm liên quan