Camera AVT450AP

Camera AVT450AP

Xuất Xứ; Đài Loan.

Bảo Hành: 24 tháng.

Camera AVT1105AP

Camera IR Bullet AVT1105AP

Xuất xứ: Đài Loan.

Bảo hành: 24 tháng.

VP-122AHDM

Camera thân hồng ngoại AHD Vantech VP-122AHDM.

Xuất Xứ: Đài Loan.

Bảo Hành: 24 tháng.

VP-153AHD

Camera thân hồng ngoại AHD Vantech VP-153AHDM.

Xuất Xứ: Đài Loan.

Bảo Hành: 24 tháng.

VP-112AHDM

Camera Dome Hồng Ngoại VANTECH VP-112AHDM .

Xuất Xứ: Đài Loan.

Bảo Hành: 24 tháng.SSC-CM461R

Nhà sản xuất: SONY

Xuất xứ: Japan / China

Bảo hành: 24 tháng

SSC-CB575R

Nhà sản xuất: SONY

Xuất xứ: Japan / China

Bảo hành: 36 tháng

Camera SNC-EP580

Nhà sản xuất: Japan / China

Xuất xứ: Japan / China

Bảo hành: 36 tháng

Camera SNC-CH140

Nhà sản xuất: Japan / China

Xuất xứ: Japan / China

Bảo hành: 36 tháng